Privacyscan voor de zorg

Marxman Advocaten
Privacyscan voor de zorg

Inleiding

Voor huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, apothekers en andere eerstelijnszorgaanbieders gelden er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt.

Voor (eerstelijns) zorgaanbieders geldt naast de AVG echter ook sectorspecifieke wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Om die reden toetst de Privacyscan voor de zorg niet alleen of door de zorgaanbieder voldaan wordt aan de AVG, maar wordt ook rekening gehouden met de onderstaande regelgeving:

  • Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders;
  • Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg;
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg;
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
  • Wet marktordening gezondheidszorg;
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
  • Zorgverzekeringswet.

Hoe werkt de Privacyscan voor de zorg?

De Privacyscan voor de zorg is een tool die volledig zelfstandig en in een online omgeving wordt uitgevoerd. De Privacyscan voor de zorg bevat diverse vragen over de huidige en toekomstige privacyregelgeving. Bij het invullen van de Privacyscan voor de zorg is het mogelijk om een toelichting te geven op de antwoorden.

Eén van de vragen gaat na of de zorgaanbieder reeds in kaart heeft gebracht welke persoonsgegevens door haar worden verwerkt. Voor het volledig kunnen invullen van de Privacyscan voor de zorg is het belangrijk dat een beeld bestaat van de persoonsgegevens die door de zorgaanbieder verwerkt worden. Wij raden dan ook aan om dit zo nodig voorafgaand aan het invullen van de Privacyscan voor de zorg in kaart te brengen. Bij grotere zorgaanbieders kan het verstandig zijn om hier per afdeling een persoon bij te betrekken.

Nadat de Privacyscan voor de zorg is uitgevoerd, wordt deze verzonden aan Marxman Advocaten. Vervolgens ontvangt de zorgaanbieder binnen twee werkdagen een adviesrapport dat is gebaseerd op de ingevulde antwoorden. In dit maatwerkrapport worden risico’s gesignaleerd en daarnaast zijn er aanbevelingen voor de zorgaanbieder opgenomen. Daarmee weet u als organisatie in hoeverre daadwerkelijk voldaan wordt aan alle algemene en zorgspecifieke regelgeving op het gebied van persoonsgegevens.

Kosten en proces van aanschaffen Privacyscan voor de zorg

De kosten voor de Privacyscan voor de zorg en het ontvangen van het bijbehorende maatwerkrapport bedragen EUR 395,00 exclusief BTW. De Privacyscan voor de zorg kan hier aangeschaft worden. Voor de betaling kunt u gebruikmaken iDEAL of een overboeking.

Vervolgens wordt door ons de aankoop van de Privacyscan voor de zorg per e-mail bevestigd.

U ontvangt in de bevestigingse-mail een code waarmee u toegang krijgt tot de Privacyscan voor de zorg. Van de aankoop krijgt u rechtstreeks van Marxman Advocaten een factuur voor uw administratie.

Heeft u nog vragen over de Privacyscan voor de zorg?

Mocht u vragen hebben over de Privacyscan voor de zorg, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor via 033 450 8000 of privacyscan@marxman.nl. Wij helpen u graag verder.